Poslovne storitve

Upravljanje strateških sredstev

Upravljanje strateških sredstev je nepogrešljivo za podjetja, ki poslujejo v kompleksnih poslovnih okoljih. Podjetjem pomaga pri organizaciji dela, vzdrževanju sredstev, poslovnem načrtovanju in razporejanju, upravljanju materialnega poslovanja ter zagotavljanju varnosti, zdravja zaposlenih in nenazadnje pri varovanju okolja.

Upravljanje strateških sredstev (Enterprise Asset Management: EAM) predstavlja kombinacijo programske opreme, sistemov in storitev in se uporablja za vzdrževanje ter nadzor operativnih sredstev, opreme in storitev. Cilj EAM je optimizacija kakovosti in uporabe sredstev skozi njihov življenjski cikel, povečanje produktivnosti in razpoložljivost sredstev ter zmanjšanje operativnih stroškov.

V dobi interneta stvari (IoT), kjer je s senzorji in sistemi medsebojno povezano praktično vse, od ventilov do vozil, je pomembno EAM kombinirati z napredno analitiko in umetno inteligenco (AI). Podatki, zbrani iz pametnih sredstev, se analizirajo s tehnikami umetne intelligence, izsledki pa pomagajo vzdrževalcem sprejemati boljše odločitve, povečati učinkovitost, izvajati preventivno vzdrževanje in posledično maksimizirati investicije v strateška sredstva.

EAM podjetjem pomaga slediti, ocenjevati, upravljati in optimizirati kakovost in zanesljivost sredstev. Podjetja razpolagajo s stotimi, tisoči, celo milijoni sredstev, ki so različnih oblik in velikosti (na primer železnice, cevovodi, proizvodna oprema, vozni park, vetrnice, itd.) in so vsa skupaj potrebna za zagotavljanje proizvodnje, storitev in obratovanja.

Koristi:

Centraliziranje informacij o sredstvih: EAM upravljavcem vzdrževanja sporoča, kje je sredstvo, kaj potrebuje, kdo in kdaj naj dela na njem. Avtomatizira ključne postopke upravljanja sredstev in jih naredi dostopne in preverljive.
Preventivno zaznavanje težav: EAM podpira preventivne zmogljivosti za vzdrževanje opreme za stabilno in neprekinjeno delovanje. Pomaga zagotoviti skladnost z garancijskimi pogoji proizvajalca in odpravljati težave, ki motijo storitev ali proces.
Pametni nadzor sredstev: Daljinsko spremljanje z umetno inteligenco omogoča vpogled v trenutno in pričakovano stanje sredstev.
Optimizacija izkoriščenosti sredstev: Zgodovinski in »real-time« podatki, zbrani iz naprav IoT ter analitičnih in diagnostičnih orodij, pomagajo povečati razpoložljivost, zanesljivost in življenjsko dobo sredstev.
Pametno upravljanje sredstev in infrastrukture: Življenjska doba sredstev se povečuje s premišljenimi strategijami vzdrževanja in z vključevanjem upravljanja tveganj v operativne procese.
Izboljšani procesi vzdrževanja: IoT, AI in analitika izboljšujejo načine vzdrževanja. Sledenje sredstev in njihova sledljivost sta pomembni v vse bolj zapletenih okoljskih, zdravstvenih in varnostnih zahtevah.
Združljivost operativnih aplikacij: EAM pomaga vzpostaviti enoten tehnološki sistem za upravljanje vseh vrst sredstev. Procesi so poenoteni in standardizirani za različna sredstva znotraj podjetja.

Partnerji

X