Tehnološke storitve

Hiperkonvergenčna Infrastruktura

S hiperkonvergenčno infrastrukturo zmanjšamo kompleksnost podatkovnih centrov in povečamo razširljivost ter tako enostavno podpremo sodobne informacijske zahteve.

Hiperkonvergenčna infrastruktura (Hyperconverged Infrastructure: HCI) je programsko opredeljen, poenoten sistem, ki združuje vse elemente tradicionalnega podatkovnega centra: shranjevanje, procesiranje, omrežno povezovanje in upravljanje. Uporablja programsko opremo in strežnike x86, s katerimi na navedenih področjih v celoti nadomesti drago in namensko izdelano strojno opremo. HCI je mogoče vpeljati brez izgube nadzora, povečanja stroškov ali ogrožanja varnosti.

Hiperkonvergenčno platformo tvorijo štiri tesno integrirane programske komponente:

Virtualizacija pomnilnika (Storage virtualization)
Virtualizacija procesiranja (Compute virtualization)
Virtualizacija omrežja (Networking virtualization)
Napredne zmogljivosti upravljanja, vključno z avtomatizacijo.

Programska oprema za virtualizacijo abstraktira in združuje osnovne vire, ki jih nato dinamično dodeli aplikacijam, ki se izvajajo v virtualnih strežnikih ali kontejnerjih. Konfiguracija temelji na politikah, ki so usklajene s potrebami aplikacij, kar odpravlja potrebo po zapletenih konfiguracijah virov, na primer LUN-ov.

S HCI lahko:

Zgradimo zasebni oblak: Uvedba oblaku podobne infrastrukture na zasebni lokaciji z nižjimi stroški, večjim nadzorom in izboljšano varnostjo.
Uporabljamo javni oblak: Uporaba HCI storitve v oblaku za hitrejše uvajanje in manjšo porabo časa pri upravljanju.
Vzpostavimo resnični hibridni oblak: Kombiniramo nameščene aplikacije in storitve v različnih podatkovnih centrih in javnih oblakih.

Nudimo rešitve skladne z vašimi potrebami.

Koristi:

Centraliziranje informacij o sredstvih: EAM upravljavcem vzdrževanja sporoča, kje je sredstvo, kaj potrebuje, kdo in kdaj naj dela na njem. Avtomatizira ključne postopke upravljanja sredstev in jih naredi dostopne in preverljive
Preventivno zaznavanje težav: EAM podpira preventivne zmogljivosti za vzdrževanje opreme za stabilno in neprekinjeno delovanje. Pomaga zagotoviti skladnost z garancijskimi pogoji proizvajalca in odpravljati težave, ki motijo storitev ali proces.
Pametni nadzor sredstev: Daljinsko spremljanje z umetno inteligenco omogoča vpogled v trenutno in pričakovano stanje sredstev.
Optimizacija izkoriščenosti sredstev: Zgodovinski in »real-time« podatki, zbrani iz naprav IoT ter analitičnih in diagnostičnih orodij, pomagajo povečati razpoložljivost, zanesljivost in življenjsko dobo sredstev.
Pametno upravljanje sredstev in infrastrukture: Življenjska doba sredstev se povečuje s premišljenimi strategijami vzdrževanja in z vključevanjem upravljanja tveganj v operativne procese.
Izboljšani procesi vzdrževanja: IoT, AI in analitika izboljšujejo načine vzdrževanja. Sledenje sredstev in njihova sledljivost sta pomembni v vse bolj zapletenih okoljskih, zdravstvenih in varnostnih zahtevah.
Združljivost operativnih aplikacij: EAM pomaga vzpostaviti enoten tehnološki sistem za upravljanje vseh vrst sredstev. Procesi so poenoteni in standardizirani za različna sredstva znotraj podjetja.

Nudimo vam svetovanje in pripravo rešitve po vaši meri.

Partnerji

X