Tehnološke storitve

Superračunalništvo

Računalniški sistemi z izjemno visoko računsko močjo so sposobni rešiti še tako kompleksne in zapletene probleme. V digitalni dobi superračunalniki predstavljajo jedro napredka in inovacij, zato jih brez pomisleka lahko prepoznamo kot ključni strateški vir za prihodnost Evrope.

Visoko zmogljivo računalništvo (High Performance Computing: HPC), znano tudi kot superračunalništvo je v današnjem času, ko se nenehno ustvarjajo vedno večje količine podatkov, nepogrešljivo. Če smo leta 2018 na svetovni ravni beležili 33 zettabajtov podatkov, do leta 2025 lahko pričakujemo njihov porast na 175 (1 zettabyte je enak 1 bilijonu gigabajtov). Narava računalništva se z naraščajočim številom podatkovno intenzivnih kritičnih aplikacij spreminja. Za obdelavo in analizo tega naraščajočega obsega podatkov, ki jih želimo predstaviti tako, da bodo v korist državljanom, podjetem, raziskovalcem, javni upravi in drugim je HPC ključnega pomena.

HPC se lahko uporablja na številnih področjih: od razvoja novih zdravil, spremljanja in ublažitve učinkov podnebnih sprememb, izdelave varnejših in bolj zelenih vozil do večje kibernetske varnosti, praktično na vseh znanstevnih področjih, kjer premikamo meje znanja.

HPC je eno ključnih digitalnih področij, ki naj bi bilo deležno finančnih vzpodbud v prihodnjem večletnem finančnem okviru. Ker naj bi znantno prispevalo k prihodnjemu okrevanju Evrope, je bilo opredeljeno kot strateška prednostna naložba.

Imamo znanje in izkušnje tako s področja superračunalništva, kot tudi s področja črpanja EU sredstev nemenjenih tovrstnim investicijam. Prvo postavitev superračunalnika smo izvedli leta 2015, in sicer za naročnika Sveučilište v Rijeki, Hrvaška.

superracunalnistvo2

Koristi:

Hitrejši razvoj novih izdelkov.
Skrajšanje časa od razvoja izdelkov do trženja.
Reševanje nerešljivih težav: Reševanje zapletenih znanstvenih problemov je lahko trajalo desetletja, nekateri s tradicionalnimi IT sistemi niti niso bili rešljivi.
Uresničitev poslovnih modelov, ki s konvencionalnimi sistemi niso mogoči (finančni segment, zdravstvo, mobilnost, industrija).

Partnerji

X