test1 slo

Business services

Enterprise Asset Management Enterprise Asset Management (EAM) is a combination of software, systems and services used to maintain and control operational assets and equipment. The aim is to optimize the quality and utilization of assets throughout their lifecycle, increase productive uptime and reduce operational costs. EAM involves work management, asset maintenance, planning and scheduling, supply […]
Read More

Technology services

Hyperconverged Infrastructure With hyperconverged infrastructure, you’ll decrease data center complexity and increase scalability. What is hyperconverged infrastructure? Hyperconverged infrastructure (HCI) is a software-defined, unified system that combines all the elements of a traditional data center: storage, compute, networking and management. This integrated solution uses software and x86 servers to replace expensive, purpose-built hardware. Traditional three-tier […]
Read More

Tehnološke storitve

Hiperkonvergenčna Infrastruktura S hiperkonvergenčno infrastrukturo zmanjšamo kompleksnost podatkovnih centrov in povečamo razširljivost ter tako enostavno podpremo sodobne informacijske zahteve. Hiperkonvergenčna infrastruktura (Hyperconverged Infrastructure: HCI) je programsko opredeljen, poenoten sistem, ki združuje vse elemente tradicionalnega podatkovnega centra: shranjevanje, procesiranje, omrežno povezovanje in upravljanje. Uporablja programsko opremo in strežnike x86, s katerimi na navedenih področjih v celoti […]
Read More

Poslovne storitve

Upravljanje strateških sredstev Upravljanje strateških sredstev je nepogrešljivo za podjetja, ki poslujejo v kompleksnih poslovnih okoljih. Podjetjem pomaga pri organizaciji dela, vzdrževanju sredstev, poslovnem načrtovanju in razporejanju, upravljanju materialnega poslovanja ter zagotavljanju varnosti, zdravja zaposlenih in nenazadnje pri varovanju okolja. Upravljanje strateških sredstev (Enterprise Asset Management: EAM) predstavlja kombinacijo programske opreme, sistemov in storitev in […]
Read More
X