Razvojne storitve

SmartCityPlatform

To je platforma za pametno upravljanje mest ali občin.

Odprta SmartCity in IoT platforma omogoča centralizirano upravljanje in obdelavo velikega števila podatkov, ki so pridobljeni iz različnih informacijskih sistemov in/ali preko IoT naprav oziroma senzorjev.

Vgrajene aplikacije omogočajo spremljanje razvojnih indikatorjev v nadzornih ploščah, spremljanje okoljskih parametrov, prometa, vode, energije in drugih pomembnih podatkov v realnem času. Aplikacije omogočajo dvosmerno komunikacijo z občani.

Predstavitve modulov

X