Razvojne storitve

Raziskovalno-razvojni projekti

S pravo idejo in pravimi partnerji se pišejo velike zgodbe. Te niso le mrtva črka na papirju, pač pa pomembno prispevajo k razvoju in napredku družbe.

V Smartisu aktivno delujemo na področju raziskav in razvoja informacijske tehnologije. Delovne time oblikujemo glede na tehnološke izzive in zastavljene cilje. Prizadevamo si za inovativno uporabo multidisciplinarnih znanj in izkušenj, ki jih imamo, s ciljem da presežemo sebe in pričakovanja naročnika ali partnerjev.

Sodelujemo v različnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih, kjer imamo znanje in bogate izkušnje tako s prijavljanjem projektov na razpise za sofinanciranje, kot tudi z vodenjem in koordinacijo konzorcijskih partnerjev.

X