Digital Twin Platform

Pri Smartisu, smo v okviru projekta Home24h – Smart Home of Tomorrow poskrbeli za inovatiovno rešitev Digital Twin Platform!

Digital Twin Platform poveže vse naprave, sredstva in senzoriko v vašem domu. Omogoča upravljanje dokumentacije (3D prikaz hiše, načrti in navodila od proizvajalca so že vnešena v sistem), enostavno upravljanje storitvenih zahtevkov in obveščanje o prihajajočih opravilih. Novi lastnik doma, tako uporablja samo eno rešitev za zbiranje, vodenje in spremljanje vseh ključnih informacij o domu.

Digital Twin Platform prinaša veliko koristi, tako proizvajalcem in vzdrževalcem, kot tudi končnim uporabnikom. Nekatere od teh koristi so:
– Enostavno in hitro dostopne kljucne informacije in meritve
– Zbirka znanj o hiši in vsa dokumentacija ter načrti na enem mestu
– Nižji stroški vzdrževanja
– Manj skrbi in stresa pri iskanju pomoci, prijavi napak, incidentov
ter uveljavljanju garancij
– Hitrejši odzivni čas v primeru tezav in incidentov
– Spremljanje ogljičnega odtisa
– Daljša življenska doba doma

Zahvaljujemo se TECES, Green Tech Cluster za organizacijo in vodenje projekta!
Partnerji s katerimi sodelujemo na projektu so Marles, Petrol d.d., #Alples, Gorenje Group, ETI Electrotechnical – Protection of electrical installations, Danfoss, JUB, KANSAI HELIOS Group, Intectiv d.o.o., Robotina in SPICA GROUP.

X